Nowoczesne Ogrodzenie

501 752 609

Parametry techniczne

Parametry

1/50

1/60

d [mm]

1,0±10%

L [mm]

50±10%

60±10%

l [mm]

2,5±10%

h [mm]

2,0±10%

α [°]

42±10%

Zastosowanie

Włókna stalowe 1/50  i  1/60 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu.

Mogą być stosowane jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególności w betonach przeznaczonych do wykonywania podłóg przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych.

W zależności od projektowanych właściwości betonu włókna stalowe  1/50  i  1/60  mogą być dodawane w ilości od 25 do 35 kg na m3 betonu.

Konstrukcje i wyroby z betonów z dodatkiem włókien stalowych powinny być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych.

W betonach z włóknami stalowymi można stosować kruszywo naturalne o średnicy ziaren nie przekraczającej 16mm. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B25, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące korozji włókien stalowych.