Nowoczesne ogrodzenia metalowe od producenta Warszawa/Polska

RODO / GIODO i POLITYKA COOKIES

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

RODO / GIODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej ważne informacje na temat twoich danych osobowych zbieranych przez SIATMET Bartosz Żbikowski:

1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych osobowych jest SIATMET Bartosz Żbikowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Baśniowej 7, 05-075 Warszawa NIP 9522001492, REGON 142016726, z oddziałem Terespolska 168, 05-074 Konik Nowy. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

• pod adresem e-mail na adres: biuro@siatmet.pl

• pisząc na adres: SIATMET Bartosz Żbikowski, ul.Terespolska 168, 05-074 Konik Nowy.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie twoje dane są przetwarzane?

Twoje dane, przekazywane nam za pomocą:

• formularza kontaktowego na stronach: www.siatmet.pl, www.nowoczesneogordzenie.pl, www.boxdesign.com.pl

• mailowo na adres biuro@siatmet.pl, kontakt@nowoczesne-ogrodzenie.pl,

• osobiście w biurze sprzedaży SIATMET ul.Terespolska 168, 05-074 Konik Nowy

przetwarzać będziemy w celu przygotowania wyceny, składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru, próbek materiałowych lub dokumentów, oraz ewentualnie obsługi złożonej przez Państwa reklamacji czy prowadzenia działań windykacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim twoje dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach twoje dane możemy przetwarzać również w celach archiwalnych

(dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

4. Kto może być odbiorcą twoich danych osobowych?

Dostęp do twoich danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami twoich danych mogą natomiast być:

• nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi,

• działające na naszą rzecz firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe,

• firmy kurierskie i pocztowe,

• podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

5. Czy twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Nie, nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Przez jaki okres twoje dane będą przechowywane?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym zamówieniem, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia naszego obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

7. Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, przysługuje ci prawo do:

• Dostępu do twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);

• Sprostowania (poprawienia) danych;

• Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

• Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);

• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (patrz. pyt. 2);

• Przeniesienia danych do innego administratora;

8. Czy przysługuje ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?

Tak, w każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj. https://uodo.gov.pl/

9. Czy masz obowiązek udostępnienia nam swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?

Dane osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak, że nie będą Państwo mogli złożyć zapytania na naszych stronach internetowych, a przez to dokonywać zamówień mailowych oraz zakupów w naszej firmie.

10. Czy twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie, nie zamierzamy profilować twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  d) dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
OFERTA
MENU